Deň Fotoniky

21. októbra si pripomíname výročie udalosti, keď bola v roku 1983 Generálnou konferenciou pre miery a váhy prijatá hodnota 299,792.458 km/s ako konštanta rýchlosti svetla. Na Slovensku bude tento deň už po druhýkrát v znamení prezentácie špičkovej vedy, výskumu, technológií a inovácií v oblasti Fotoniky. Toto podujatie, ktoré bude vyvrcholením aktivít počas Medzinárodného roku svetla na Slovensku, sa začne seminárom o perspektívach využitia fotonických technológií dnes a v budúcnosti “Photonics for future”. V tomto bloku, v rámci špeciálnej prednášky spoločnosti pre Optiku a fotoniku SPIE, Dr Pavel Chenem bude prednášať o „Najnovších pokrokoch v integrovanej silikónovej fotonike“. V ďalšom doobednom bloku dostanú mladí nádejní vedci a študenti informácie o možnostiach kariérneho rastu v oblasti fotoniky “Photonics for careers”. Po obede podujatie pokračuje tematickým blokom “Fotonika pre investície” – “Photonics for investment”, ktoré bude zamerané na diskusiu a výmenu informácií o možnostiach podpory a investícií nových aplikácií, produktov a inovatívnych nápadov. V poslednej časti podujatia s názvom “The Power of Photonics” budú prednášky tematicky zamerané na firemné prezentácie a nasledovať bude diskusia o multidisciplinárnych aplikáciách a využití fotoniky v oblasti priemyslu a praxe. Všetky bloky Dňa fotoniky budú vo formáte “LightTalks”, čo je obdoba TEDx -prezentácií nasledovaných panelovou diskusiou. Deň Fotoniky bude organizovaný MLC v úzkej spolupráci so Slovenským Fotonickým klastrom pod záštitou Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky s podporou troch projektov EU/H2020 venovaných popularizácií Medzinárodného roku svetla.

Miesto podujatia: FEI STU – blok B, Bratislava, Slovensko
Termín podujatia: 21. október 2015

Light2015-logo