Kurz svetelnej techniky

Všeobecný kurz svetelnej techniky zameraný na rozšírené základy tohto progresívneho odboru. Kurz je vhodný pre úplných začiatočníkov aj pre mierne pokročilých odborníkov, ktorí si potrebujú svoje vedomosti oprášiť a doplniť o najnovšie poznatky a informácie.

Kurz bude 1.apríla 2015 na FEI STU, Ilkovičova 3, 841 04 Bratislava