Laserlab Europe User Training Workshop on Light-based technologies

Workshop pre doktorandov a vedeckých pracovníkov z celej Európy venovaný technológiám založených na svetle a ich aplikáciách v organickej a anorganickej chémií, materálových a senzorických vedách, biomedicíne a pod..  Workshop je finančne podporený z projektu LaserLab-Europe III.

Miesto: UCM, nám. J.Herdu, Trnava, Slovensko

Dátum: 2 – 4. septembra 2015

http://www.ilc.sk/training/laserlab/trnava/