Neviditeľná Štiavnica – newest media workshop

Neviditeľná Štiavnica – newest media workshop – je projekt zameraný na zapojenie najnovších technológií do umenia vo verejnom priestore.
Vychádza z platformy / hry Neviditeľná Štiavnica, ktorá umožňuje inštalácie a realizácie umenia v uliciach a na verejných priestranstvách historického mesta. Otázka, kam až sa dá vo verejnom priestore zájsť, viedla ku vzniku špecializovaného workshopu venovanému technologickým experimentom, oblastiam virtuálnej a rozšírenej reality a interaktívnym performance.

http://neviditelnastiavnica.sk/sk/workshops/2015

Miesto: Banská Štiavnica

Termín podujatia: 3. – 9. 8. 2015