Študentský kongres o fotonike 2015

Medzinárodné laserové centrum organizuje kongres, ktorý je určený pre pre žiačky a žiakov druhého a tretieho stupňa základných a stredných škôl. Cieľom kongresu je prehĺbiť vedomosti a vzbudiť väčší záujem o fotoniku – náuku o svetle. Kongres kombinuje prezentácie praktických aplikácií použitia svetla a experimentov so svetlom, s prezentáciami vlastných projektov zúčastnených žiakov, ako aj diskusie a odporúčania o možnej perspektíve profesionálneho rozvoja tak pre žiakov, ako aj pre učiteľov. Súčasťou kongresu budú workshopy, ktoré budú pútavou formou demonštrovať pestrosť využitia fotoniky.

Miesto podujatia: Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1.

Termín podujatia: 14. – 15. október 2015

www.ilc.sk/gophoton