Oslava Medzinárodného roku svetla na výročnej konferencií SPIE – Photonics West

spie

Spoločnosť SPIE, ako zakladajúci partner Medzinárodného roku svetla 2015, oslávila spustenie roku svetla na svojom výročnom kongrese SPIE Photonics West, 7-12 Februára 2015 v San Francisco. Na kongrese sa zúčastnilo vyše 21000 participantov a 1265 vystavujúcich firiem v oblasti optiky a fotoniky. Originálne svetelné efekty sa predstavili na Welcome Reception.

SPIE je svetová odborná spoločnosť, pôvodne Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), dnes označovaná ako The International Society for Optics and Photonics, teda Medzinárodná spoločnosť pre optiku a fotoniku, Spločnosť má za cieľ podporovať technológie založené na svetle (light-based technologies). K dnešnému dňu má spoločnosť SPIE viac ako 250,000 členov v 155 krajinách, včetne Slovenska, pričom podporuje kontinuálne vzdelávanie, publikovanie článkov, kníh a patentov, ako aj kariérny a profesionalny rast jej členov, najmä študentov. SPIE tiež sponzoruje viaceré kongresy a edukačné programy na všetkých kontinentoch.

Na Slovensku spoločnosť SPIE podporuje študentskú skupinu “International Laser Centre SPIE Student Chapter”. Táto skupina združuje doktorandov z celého Slovenska, ktorí majú záujem o informácie v oblastiach optiky, optoelektroniky, fotoniky, ale aj biofotoniky, nanobiofotoniky a biofyziky.

spie-2spie-3

Prezident spoločnosti SPIE, Prof. Toyohiko Yatagai a poradca pre študentskú skupinu ILC SPIE Student Chapter na Slovensku, Doc. Alžbeta Marček Chorvátová DrSc, s plaketou k Medzinárodnému roku svetla 2015 na konferencií SPIE Photonics West, San Francisco.