Rok svetla

IMG_7172

20. decembra 2013 Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov na svojom 68. Zasadnutí vyhlásila rok 2015 za Medzinárodný rok svetla a svetelných technológií (International Year of Light, IYL 2015).

Medzinárodný rok svetla je iniciatívou veľkého konzorcia vedeckých inštitúcií v spolupráci s UNESCO. Do tejto iniciatívy sa zapája množstvo rôznych subjektov vrátane vedeckých spoločností a zväzov, vzdelávacích inštitúcií, technologických platforiem, neziskových organizácií a partnerov zo súkromného sektora.

Za Slovensko sú kontaktnými osobami Roku svetla 2015 prof. František Uherek z Medzinárodného laserového centra (MLC) v Bratislave a prof. Jaroslav Kováč z Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave.