Festival vedeckých filmov

Web

Festival vedeckých filmov (FVF) organizovaný Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR (NCP VaT) sídliacim v Bratislave, sa tento rok zapojí do iniciatívy Medzinárodný rok svetla. Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom Festivalu vedeckých filmov je poukázať na zaujímavé vedecko-populárne filmy a televízne relácie, ktoré svojim stvárnením približujú vedu širokému a rôznorodému publiku ako atraktívnu, dynamickú a neustále sa rozvíjajúcu oblasť. FVF predstavuje pútavé témy z oblasti prírodných, technických či humanitných vied, a tiež reaguje na aktuálny stav a najnovšie trendy doma, ako aj v zahraničí. Pri príležitosti Medzinárodného roku svetla je témou druhého ročníka FVF svetlo. Súčasťou festivalu je Súťaž amatérskych filmárov na tému „Cesta okolo svetla – svetlo okolo nás“, do ktorej môžu súťažiaci prispieť svojimi súťažnými dielami vytvorenými na danú tému. Druhou súťažou je Súťaž o najlepšiu reportáž o slovenskej vede a technike, určená novinárom. V rámci festivalu sa bude konať aj bohatý sprievodný program.

Miesto podujatia: Bratislava – Malá scéna STU
Termín podujatia: 9. – 13. November 2015 Viac informácií o festivale nájdete na www.fvf.cvtisr.sk

Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: Monika Hucáková mobil: 0915 835 841 monika.hucakova@minedu.sk