Projekt GoPhoton! sa skončil ……

GoPhoton

Medzinárodný európsky projekt GoPhoton! bol ukončený veľkolepým tanečným a hudobným predstavením “Obre les Ulls” (Otvorte oči) plným rôznorodých svetelných efektov, ktoré prilákalo viac než 800 návštevníkov do budovy Múzea histórie v centre Barcelony. Hlavným cieľom projektu bolo predstaviť, a čo najviac spopularizovať FOTONIKU ako novú a rýchlo rozvíjajúcu sa oblasť priemyslu a výskumu. V rámci projektu sa uskutočnil celý rad podujatí v mnohých krajinách Európskej únie, kde široká odborná ako aj laická verejnosť mala možnosť sa stretnúť so špičkovými vedcami a výskumníkmi pracujúcimi v oblasti fotoniky a tak spoznať nové fascinujúce aplikácie, kde hlavnú úlohu hrá svetlo. Slovenská republika bola zastúpená v projekte prostredníctvom Medzinárodného laserové centra. V rámci projektu bolo na Slovensku zorganizovných niekoľko popularizačných podujatí Photonics Splash.

Záverečná prezentácia výsledkov projektu v angličtine.