Fotonika

lfs02

Fotonika je vedecko-technický odbor zaoberajúci sa vlastnosťami a možnosťami využitia fotónov – častíc  svetla. Medzi prvých priekopníkov v tejto oblasti patril Ibn Al-Haytham, ktorý sa považuje za “otca modernej optiky”. Ibn Al-Haytham pôsobil v 10. storočí v Basre (teraz na území Iránu).  Jeho práce predstavovali výrazný pokrok v optike, matematike a astronómii, súčasne položil základy vedeckých experimentálnych metód, tak ako ich uplatňujeme dodnes.

 

V 17. storočí Isaac Newton ukázal, že biele svetlo pozostáva z rôznych farieb svetla. Na začiatku 20. storočia, Max Planck a neskôr Albert Einstein ukázali, že svetlo nie je len vlna, ale aj častica, čo bola v tej dobe veľmi kontroverzná teória. Slovo Fotonika sa objavuje okolo roku 1960, kedy bol skonštruovaný prvý laser Theodorom Maimanom. Dnes Fotonika podporuje technológie každodenného života od smartfónov, cez televízory a notebooky, optický internet, laserové technológie, lekárske aplikácie, až k osvetľovacej technike. Dnes už vieme, že 21. storočie bude závisieť na fotonike tak ako 20. storočie záviselo na elektronike.