Svetlo

llmt04

Svetlo je podivuhodná substancia, ktorá už po stáročia podnecuje vedcov k prelomovým objavom, z veľkého počtu menujme aspoň Newtona a Einsteina. Ak sa uplynulé obdobie považovalo za zlatý vek fyziky a elektroniky, nastupujúce 21. storočie môžeme právom považovať za nastupujúce storočie fotoniky, za storočie vedného odboru na rozhraní fyzikálnych a technických vied, ktorý skúma generáciu, prenos a detekciu svetla a iných foriem žiarivej energie.