Partneri

Medzinárodné laserové centrumLogo_ILC

MLC sa zapája do viacerých projektov, ktoré sa týkajú využitia a propagácie svetla, ako aj technológií založených na svetle a ich aplikáciách. Treba napr. spomenúť účasť MLC v európskychprojektoch GoPhoton! a Laserlab-Europe, ktorá je pre Slovensko významnou príležitosťou pre rozvoj infraštruktúry pre lasery a optické technológie, s ktorou sa slovenskí vedci môžu rovnocenne podielať na špičkovom európskom výskume a zapájať sa do riešenia aktuálnych výziev vo vede, technike a priemysle 21. storočia.

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

logoFEI

Poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ako jednej z najstarších technických fakúlt na Slovensku s bohatou vedeckou a výskumnou činnosťou, je predovšetkým poskytovanie kvalitného univerzitného vzdelávania všetkých stupňov na báze slobodného vedeckého bádania a tvorivej výskumnej práce. Ako fakulta technického zamerania, vedomá si istej spoluzodpovednosti za rozvoj hospodárstva na Slovensku, aktívne vstupuje aj do prenosu výsledkov vedy do praxe.