Kontakty

Medzinárodné laserové centrum

Ilkovičova 3
841 04 Bratislava 4
Slovenská republika

Telefón

+421 2 65421385

+421 2 65421575

Fax

+421 2 65423244

Email

roksvetla@ilc.sk