Podujatia

26. februára, 24. marca, 21, apríla 2015

Veda v CENTRE a Vedecká cukráreň

1. apríl 2015

Kurz svetelnej techniky, FEI STU

12. máj 2015

Deň CIE, Deň otvorených dverí FEI STU

3.-9. august 2015

Neviditeľná Štiavnica – newest media workshop

2.-4. september 2015

Laserlab Europe User Training Workshop on Light-based technologies

8.-10. september 2015

LIGHT 2015

2.-18. október 2015

LIGHT EXPO: light&design

3. a 10. október 2015

Biela noc / Nuit Blanche

14. -15.október 2015

Študentský kongres o fotonike 2015

19. október 2015

Deň otvorených dverí MLC

21. október 2015

Deň fotoniky

9.-13. November 2015

Festival vedeckých filmov

11.-13. December 2015

Svetlo a tieň v umení a vede